ENG

Tvrtka
GAĆINA PROJEKT j.d.o.o

Matični broj subjekta:
04011791

OIB:
09645838704

Kontakt:
Mob: +385 91 507 6568

Sjedište:
Netretićka 33, 10 000 Zagreb
Upisano u registar trgovaćkog suda u Zagrebu

IBAN:
HR212402006-1100654285
Erste & Steiermärkische bank d.d. Zagreb

Članovi Uprave:
René Gaćina